รายละเอียดข่าว

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017
invester2017

นายโมไนย เมตต์กรุณ์จิต ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVWS ผู้นำด้านบริการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์ ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในปี 2560 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่านมา

Ⓒ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.