รายละเอียดข่าว

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018
invester2018

นายโมไนย เมตต์กรุณ์จิต ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVWS ผู้นำด้านบริการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์ ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในปี 2561 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทีผ่านมา

Ⓒ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.