รายละเอียดข่าว

ภาพบรรยากาศงานงานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตสายงาน” วันที่ 30 สิงหาคม 2557


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตสายงาน” ที่ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

การให้ลูกค้า siamtopup มีส่วนร่วมในการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ พบกับผู้บริหาร ทีมงานสมาชิก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกลยุทธ์ธุรกิจพิชิตสายงานแนวทางการเพิ่มสายงานแบบนักบริหารยุคใหม่

Ⓒ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.