เราเป็นผู้นำในการให้บริการรูปแบบออนไลน์

ADVWS มุ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบและบริการแบบออนไลน์ ไม่จำกัดเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ที่จะมีใช้งานในอนาคต โดยต้องตอบสนองกับทุกการใช้งานของผู้ใช้ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

"เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน"

จุดเด่นการลงทุน
  • * เป็นผู้ให้บริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เป็นรายแรกของประเทศไทย

    * มีผู้ใช้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการเชื่อถือและยอมรับในวงการมานานกว่า 8 ปี

    * ประสบความสำเร็จในการพัฒนา ระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกประเภทบริการมากที่สุด


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail : info@advws.com
โทร : 02-105-4164

Ⓒ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.