สินค้าและบริการ Service & Product

บริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บ
(Topup Online)


เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินมือถือ จำหน่ายบัตรเงินสด บัตรเกมส์ บัตรโทรต่างประเทศ ส่งข้อความ SMS ฯลฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียด

บริการชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์
(Payment Online)


เว็บไซต์ให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค แบบออนไลน์ สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจ รับฝากชำระค่าบริการ


รายละเอียด

บริการเชื่อมต่อระบบเครื่องอัตโนมัติ
(Kiosk Management System)


บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติต่างๆ ออกแบบและผลิตบอร์เครื่องอัตโนมัติ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์กับเครื่องอุปกรณ์ และสร้างเครื่องอัตโนมัติต่างๆ

รายละเอียด

ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์กะปุกท๊อปอัพ (Kapook Kiosk Topup)


จำหน่ายตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ มีทั้งรูปแบบของการขายขาด และแฟรนด์ไซน์ ซึ่งมีบริการรองรับมากมาย ครอบคลุมกับ ทุกความต้องการ

รายละเอียด

บริการส่งข้อความ SMS ออนไลน์
(Send SMS Online)


เว็บไซต์ให้บริการส่งข้อความ SMS ผ่านเว็บไซต์รายละเอียด

บริการจองตั๋วออนไลน์
(Booking Online)


บริการรับจอง ยืนยันการจอง และให้บริการรับชำระเงิน พร้อมระบบยืนยันการโอนเงินบนเว็บไซต์แบบออนไลน์ (Online reservation with e-commerce)

รายละเอียด

Ⓒ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.