สินค้าและบริการ Service & Product

บริการเชื่อมต่อระบบเครื่องอัตโนมัติ (Kiosk Management System)

บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติต่างๆ ออกแบบและผลิตบอร์เครื่องอัตโนมัติ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์กับเครื่องอุปกรณ์ และสร้างเครื่องอัตโนมัติต่างๆ www.advancekiosk.com


บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ

ตู้เติมเงินระบบ 3 ซิมเดิม
เครื่องชั่งน้ำหนัก
การรับบริจาคขององค์กรต่างๆ
ตู้น้ำดืม
เครื่องชำระบิล/เคาน์เตอร์ชำระเอกชน


บริการออกแบบและผลิตบอร์ดเครื่องอัตโนมัติ

บริษัทมีการออกแบบและผลิตบอร์ดของเครื่องสั่งซื้อและสินค้าบริการมาแล้วในแบรนด์ของกะปุกท็อปอัพ และเชื่อมั่นในประสบการณ์และความรู้ของทีมงานที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องอัตโนมัติ เช่น ด้วยการใช้ embeded board


บริการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์กับอุปกรณ์

Advance Kiosk Service ดำเนินการในส่วนของการพัฒนาตู้กะปุกท็อปอัพเป็นเวลามากกว่า 3 ปี ทำให้มีการตอบรับจากผู้ประกอบการและลูกค้า ที่มีความเชื่อมั่น เชื่อถือในการบริการและโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น จึงทำให้มีผู้ที่ต้องการให้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถออนไลน์กับอุปกรณ์


บริการสร้างเครื่องอัตโนมัติต่างๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต่างๆ หรือ เครื่องหยอดเหรียญ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของท่านแบบออนไลน์เราสามารถช่วยท่านได้ในการคิดระบบตั้งแต่ตัวอุปกรณ์ โปรแกรมที่ต้องการใช้ ระบบเซริฟเวอร์ และการออนไลน์ระบบเพื่อใช้งาน ได้อย่างรวดเร็วⒸ 2014 ADVWS , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.